Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

 

Kedves Kollégám!

 

Egyesületünk folytatja továbbképzési sorozatát a

 

 

GMP Beszédpercepciós diagnosztika

 

 

tavaszi fordulójával.

 

Cél: a beszédpercepciós diagnosztika megtanulása, alkalmazása, gyakorlati kérdések megvitatása, fejlesztési irányok megismerése.

 

A továbbképzést dr. Gósy Mária tartja.

 

A továbbképzés időpontja: 2019. április 4-5-6. (9 órától 17 óráig)

A továbbképzés helye: Budapest, VI. ker. Benczúr utca 33. előadóterem

   *********************** 

 

Részvételi díj: 50 000 Ft. A díj tartalmazza a Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok c. könyv CD-s változatát és különféle anyagokat a gyakorláshoz. A részvételi díj nem tartalmazza a diagnosztikához és a terápiához szükséges eszközöket, anyagokat. Ezek a továbbképzés ideje alatt megvásárolhatók.

Akkreditáció:  9-89/2018

 

 A 30 órás továbbképzésen történt részvételt „TANÚSÍTVÁNY” igazolja, amely az akkreditáció előírásainak megfelelően a jelenléthez és az ismeretek vizsga jellegű ellenőrzéséhez kötött.

 

A jelentkezési lap letöltése:

 

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük visszajuttatni:

gmptanfolyam@gmail.com

 

 

 

A részvételi díjat kérjük a MAGYE számlaszámára átutalni szíveskedjenek!

 

11707024-20094959

MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE

 

 

Érdeklődni lehet: Nikléczy Péter: 06-20-9820-825, nikleczypeter@gmail.com

 

 

Jelentkezhetnek: gyógypedagógusok, logopédusok, pedagógusok (óvónő, tanító, tanár, fejlesztő), gyermekgyógyászok, neurológusok, pszichológusok.

        

 

                                                               

  Szívélyes üdvözlettel:

 

                                                                                    Kajáry Ildikó

                                                                          

                                                                                      főtitkár s.k.

                                                     

                        Budapest, 2018. december 15.